Det uppstod ett problem när kommentarerna skulle laddas.

Registrera Repeater 2.0 på basstation

Supportportal  »  Kunskapsdatabas  »  Tittar på artikel

  Skriv ut
1. Aktivera "Repeater mode" på basstationen via ansluten handenhet (meny->settings->system->repeater mode).

2. Starta upp Repeater 2.0 (sätt i strömadapter)

3. Tryck in "pager-knappen" på basstationen i tre sekunder.

4. Repeatern ska nu registrera sig och om den lyckas kommer vänster lampa att lysa med fast grönt sken.

5. Stäng av handenheten. Stäng av repeatern. Placera repeatern en bit ifrån (~10m) basstationen och placera handenheten i närheten av repeatern.

6. Starta upp repeatern igen och när den har fått kontakt med basstationen (vänster lampa lyser med fast sken) sätter du på handenheten igen. När handenheten har registrerat sig mot repeatern ska höger lampa blinka var ~3:e sekund.

Återställning av repeater

(Om repeatern ska flyttas till annan basstation.)

  • Tryck på repeaterknappen (vänster lysdiod blinkar långsamt).
  • Släpp repeaterknappen när vänster lysdiod blinkar snabbt (efter ca 10 sek.).


OBS!With the new repeater 2.0 encryption is supported and nothing needs to be done to register a 2.0 repeater.

Also has the name of the parameter (Repeater mode) changed to “Encryption” on/off.If you have a repeater 1.0 then the Encryption setting should be turned off, the old “repeater mode on”.


Dela via

Relaterade artiklar


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB