There was a problem loading the comments.

Driftstörning 8/9-2020

Support Portal  »  Operating status  »  Viewing Article

  Print
Driftstörning  8/9-2020 - Vi har en driftstörning för närvarande som påverkar Communicatorn.
Event skickas långsamt och communicatorn upplevs släpande.

Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB