There was a problem loading the comments.

Problem med inkommande samtal

Support Portal  »  Knowledge Base  »  Viewing Article

  Print

Det går bra att ringa ut men inkommande fungerar inte?

  • Ligger numret hos Weblink? Har numret nyligen porterats in till oss eller ut ifrån oss?
  • Om numret ligger hos oss men vissa operatörer har svårt att nå oss. Då beror detta oftast på Porteringen och vi behöver veta vart numret porterades ifrån. Alternativt att ni vänder er till er föregående operatör.
  • Om numret ligger hos oss och porteringen ser bra ut. Då är det oftast Brandväggens fel och vanlig SIP-trafik är otillåten. Kolla med bredbandsleverantör eller nätverkstekniker för hjälp. Vanligtvis ska man stänga av SIP-ALG och upnp, men kontrollera även att utgående SIP-trafik på port 5060 är tillåten.
Kontrollera att "Do not Disturb / Stör ej" inte är aktiverat. Om du vet med dig att du haft DND aktiverat tidigare men slagit av, testa att slå på och av igen.

  • Det är ljudlösa samtal in men det går bra att ringa ut.
  • Brandväggen blockerar förmodligen RTP-paket vilket har med RTP-regler eller SIP-regler att göra. Be nätverkstekniker se över brandväggsregler samt att RTP tillåts.
  • Se över samtalsloggar om ni har tillgång till dessa för att se om det finns codec missmatch eller liknande, vanligast förekommer detta i mjukvarutelefoner och man kan enkelt ta bort codecs i programmet. Vi föredrar användning av g711-Alaw och Ulaw då dessa är standard.

Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB