There was a problem loading the comments.

Porteringar

Support Portal  »  Knowledge Base  »  Viewing Article

  Print

Hur går en portering till och vad behöver jag som kund vara medveten om?

  • För att behålla ditt nuvarande nummer måste du vara abonnent och numret får inte vara uppsagt. Vi kan inte portera nummer från avslutade eller stängda abonnemang eftersom det då ägs av operatören.
  • Porteringar till oss sker alltid på kunds begäran och vi behöver en fullmakt ifrån abonnenten. Däremot så sker det på nuvarande operatörs premisser och de väljer när en portering accepteras. Vi kan bara önska datum.
  • Ingår ditt nummer i en nummerserie kräver både vi och alla andra operatörer att hela serien flyttas över.

Share via

Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB