There was a problem loading the comments.

Om det inte går att ringa in eller ut

Support Portal  »  Knowledge Base  »  Viewing Article

  Print
  • Starta om enheterna som är involverade i IP-telefonin, SIP-telefoner, datorer och nätverksutrustning så som Router, switch, modem, brandvägg osv.
-De flesta fel avhjälps med en omstart av utrustningen.

  • Undersök om er enhet, datorer m.m. har internetuppkoppling. Eftersom vår telefoni är beroende av Internet så fungerar det inte om nätverksproblem uppstått.
  • Gäller det flera enheter är det oftast ett lokalt nätverksfel som orsakat nertiden. Be närmaste nätverkstekniker att se över nätet.


Gäller det enstaka telefoner eller bara en?

  • Starta alltid om enheten till att börja med.
-Kontrollera att telefonen har IP-adress och är uppkopplad lokalt. Om inte, se till att sladdar sitter rätt och att en nätverkstekniker felsöker.

Samtalskvalitet

Samtal med undermålig kvalitet beror oftast på slutkundsförbindelsen, dvs. förbindelsen mellan er och internet-leverantören. Kontrollera därför access(?) för att se om något kan göras för att förbättra kvalitet.

Kvalitetsproblem kan också uppstå på en felfri internet-förbindelse om man tillfälligt överbelastar denna. Aktivera trafikprioritering i er brandvägg.

I trådlösa nätverk och uppkopplingar är det vanligt med paketförluster. Samtalet hackar/sprakar då det paket med ljud som mottagaren skulle ha fått har förlorats. Undvik därför trådlöst i den mån det går. Vanligtvis fungerar trådlöst mycket bra men vid eventuella fel bör man testa med sladd för att se om problemet kvarstår.Voip issues Extern länk ---- > HÄR


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB