There was a problem loading the comments.

MEX - Kortkommandon

Support Portal  »  Knowledge Base  »  Viewing Article

  Print
TjänstKod
Aktivera MEX*100
Avaktivera MEX*200
Logga in i kö2*101*könummer
Logga ur kö2*201*könummer
Vidarekoppling alla samtal - På*121*nummer
Vidarekoppling alla samtal - Av*221
Vidarekoppling vid upptaget - På*167*nummer
Vidarekoppling vid upptaget - Av*267
Vidarekoppling vid ej svar - På*161*nummer
Vidarekoppling vid ej svar - Av *261
Stör ej - På*178
Stör ej - Av*278
Samtal väntar - På*143
Samtal väntar - Av*243
Koppla*2 (vänta ton, nummer, lägg på)
Lägg på / Återta **
Funktionskod1 *222*funktion
1Endast hostad växel
2Vid frågan om agentnummer trycker du #
Se länkat dokument nedan för en lista över kortkommandon.

Attachments


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB