There was a problem loading the comments.

Använda faxbrevlådan

Support Portal  »  Knowledge Base  »  Viewing Article

  Print
Det finns två sätt att skicka utgående fax:


1. Bifoga faxet som en PDF fil
2. Skriv texten som du vill faxa direkt i mailet


I båda fallen ska man inte använda HTML formaterade epost. Det går också bra att kombinera
ovanstående, då kommer texten i mailet att komma på första sidan och pdf efter.


För att skapa PDF rekomenderas:
PDFCreator http://www.pdfforge.org/
PDF995 http://www.pdf995.com

Fax skickas genom att användaren skickar ett mail till:
faxnummer@faxgw.weblink.se

t.ex. 0317480161@faxgw.weblink.se

Endast registrerade användare kan skicka utgående fax.

Attachments


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Infracom Communications AB